Beton Vibratörünün Taze Betonda Önemi

 

beton ve vibrasyon

beton vibratörü ve beton kalitesine etkisi

 

Taze Betonda Vibrasyonun Önemi

Kalıbına yerleştirilen taze betona uygulanan vibrasyonla bileşimindeki iri taneler ve
kütlesi ağır olanlar düşük frekanslarla, ince ve hafif taneler ise yüksek frekanslarla hareket ederler. Bu esnada beton viskoz bir karakter kazanarak katı taneler ile sıvı arasındaki iç sürtünme minimuma iner. Vibrasyon ile harekete geçen hava kabarcıkları dışarı kaçabilme olanağı bulur. Tanelerin titreşimi sonucu oluşan kayma gerilmeleri taze betonda yapışma ve kenetlenmeden doğan iç sürtünme ile kalıp ve donatı ile arasında oluşan dış sürtünmeyi yenerek taze beton akışkan bir sıvıya dönüştürür. Beton bileşimindeki iri taneler ile çimento hamuru arasındaki yapışma direnci geçici olarak sıfıra indirgenir. Vibrasyonda en önemli faktörler oluşturulan dalganın frekansı ve genliği, dolayısıyla ivmesidir. Vibrasyon sırasında betonun içerisindeki ivme değerleri 20 g ile 150 g arasında değişmektedir. İvme değeri dalıcı vibratörlerde kaynaktan uzaklaştıkça homojen bir şekilde azalmaktadır. İvmenin yüksek olması frekans ve genliğin tek tek veya beraberce
yüksek olmasına bağlıdır. Beton teknolojisinde frekansı 3.000 ile 30.000 devir/dakika arasında değişen vibratörler kullanılmaktadır. Bunun yanında özel amaçlar için yüzey vibratörleri ve vibrasyon mastarları kullanılmaktadır.
İlk vibrasyondan belirli bir süre sonra tekrar vibrasyon uygulanmasına revibrasyon, bu iki
uygulama arasında geçen süreye de revibrasyon süresi denilmektedir. Prefabrik
sistemlerde kontrollü bir biçimde uygulanan revibrasyon, taze betonda plastik rötre
çatlaklarını yok ederek ve terleme üzerinde olumlu etkiler göstererek beton kalitesini
yükseltmektedir. Ancak ilk vibrasyonla revibrasyon arasındaki zaman şüphesiz priz
süresine bağlıdır. Priz başlamadan önce yapılan uygulamayla basınç dayanımları olumlu
yönde etkilenirken, priz başladıktan sonra yapılan uygulamada çimento kristalleri
arasındaki bağlar koparıldığı için yeni kristaller teşekkül edememektedir ve bunun sonucu
basınç dayanımları düşebilmektedir. Bu nedenle, revibrasyon priz başlamadan önce
uygulanması gerekmektedir.

Vibrasyonun Beton Kalitesine Etkisi

Yetersiz yerleştirme, yerel bozukluklara sahip boşluklu ve homojen olmayan bir beton iç
yapısının ortaya çıkmasına neden olur. Yetersiz yerleştirme dayanımdaki düşüklüğün yanı
sıra su, klorürler, sülfatlar, oksijen ve karbondioksit gibi zararlı maddelerin betonun
içerisine girmesinin sonucunda da beton ve donatı üzerinde korozyona neden olur. Ayrıca
betonda oluşan bu boşluklar betonla donatı arasındaki aderansı zayıflatmaktadır. Betonda
sıvı, gaz ve iyon hareketini kolaylaştırarak geçirgenliğin artmasına yol açan boşluk
hacminin minimize edilmesi yerleştirmede esas amaç olmalıdır. Beton içinde kalan her %1 hava boşluğu dayanımda yaklaşık % 6 kayıp oluşturur. Taze betonda boşlukların
azaltılması dayanım ve dayanıklılığı olumlu yönde etkileyerek betonarme yapının servis
ömrünü artıracaktır. Dalıcı beton vibratörü kullanarak yapılan bir çalışmada, tekrarlı vibrasyonun betonun 28 günlük basınç dayanımlarında beton bileşimine bağlı olarak % 6.9 ila % 18.7 arasında değişen artışlar sağladığı belirlenmiştir.

Beton Vibratörü Çeşitleri

1.Dahili Vibratör: Dalgıç vibratör veya iç vibratör olarak da bilinmektedir. Titreşimli ucu betona daldırılarak kullanılır ve çok yaygın bir kullanıma sahiptir.
2.Harici Vibratör: Dış vibratör ya da kalıp vibratörleri olarak da bilinen bu vibratör kalıplarını takılarak yapılır.
3.Vibrasyon Masaları
4.Yüzey Vibratörleri: Kompraktörler, beton yüzeyine titreşim uygulayın.

Bunu paylaş !
avatar
  Subscribe  
Bildir