Performans Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Performans Analizi Nedir?

Deprem performans analizi, kamu binaları, eğitim binaları, konutlar, işyerleri, apartmanlar, hastaneler, sağlık binaları, fabrikalar, spor yapıları ve her türlü yapının depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenmek için yapılan bir dayanıklılık testidir. Performans analizi sonucunda depreme yeterli seviyede dayanıklı olmadığı tespit edilen yapılarda güçlendirilme çalışması yapılması zorunludur.

Depreme Karşı Dayanıklılık Testi Nasıl Yapılır?

Deprem performans analizi, deprem yönetmeliğine ilk kez 2007 yılında girmiş ve 7. Bölümde detaylı olarak açıklanmıştır. İlgili yönetmelikte belirtilen açıklamalara göre analiz yapmak için takip edilmesi gereken adımlar sırasıyla belirtilmiştir.

  • Deprem performans analizi yapılmaya başlanırken ilk önce inceleme yapılacak yapının eski statik ve mimari projesi talep edilmelidir. Eğer hâlihazırda proje bulunamıyorsa yapı yeniden incelenerek yeni bir röleve yani planın hazırlanması gerekmektedir.
  • İnceleme yapılan yapının katlarındaki uygun yerlerinden betonun dayanıklılığını ölçmek için karot numunesi alınmalı ve temin edilen bu numune bakanlık onaylı bir laboratuvara test edilmek üzere gönderilmelidir.
  • Uygun cihazlar aracılığıyla yapıda kullanılan demirlerin çap, adet ve etriye aralıkları incelenmelidir.
  • Yapının temelini incelemek adına uygun bir konumdan çukur kazılarak detaylı inceleme yapılmalıdır.
  • Zeminin oturmuş olduğu bir noktada jeolojik zemin etüdü yapılarak zeminin numunesi alınmalıdır.
  • Bu adımların ardından deprem performans analizini gerçekleştirmek için gereken bilgiler tamamlanmış olur. Bu işlemlerin ardından yapının 3 boyutlu çizimine geçilerek modellemesi ve hesaplaması sağlanır.
  • Modelleme ve hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra yapının hasar durumu incelenir ve performans analiz raporu elde edilir.

Bu işlemlerin ardından elde edilen rapor skor itibariyle dörde ayrılır. Bunlar yapı göçme konumundadır, yapı göçmesinin önlenmesi konumundadır, yapı can güvenliği performans seviyesindedir ve yapı hemen kullanım performansı seviyesindedir.

Deprem yönetmeliğine göre meskenlerin en az yapı can güvenliği performans seviyesinde olması gerekmektedir, okul ve hastanelerin ise yapı hemen kullanım performansı seviyesini karşılaması zorunludur. Analiz sonucunda çıkan sonuç yapı göçme konumundadır veya yapı göçmesinin önlenmesi konumundadır ise yapı güçlendirme çalışması yapılması zorunludur.

Deprem yönetmeliğine göre gerekli dayanıklılığı sağlamayan yapılarda oturulamaz. Yapının tekrar kullanıma açılabilmesi için güçlendirilme çalışması yapılarak tekrar analiz yapılması gerekmektedir.

Bunu paylaş !
avatar
  Subscribe  
Bildir