Human resources

our human resources policyOur Human Resources Policy

While creating recruitment policies and career planning, the principle of providing equal opportunities to people under equal conditions is adopted. Succession planning is prepared for the determination of new managers to be appointed in cases where the changes in executive duties are predicted to cause disruption in the management of the company.
Criteria for personnel recruitment are determined in writing and these criteria are followed. Recruitment processes are defined by procedures.
Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, hedefleri ve genel gidişatı hakkında yönetim kurulu tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Çalışan temsilcilerinin katılımıyla üç ayda bir çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik toplantılar yapılır. Çalışanların istek, şikayet ve önerilerini yazılı olarak paylaşabildikleri dijital ortamlar sağlanır.
Job descriptions and distribution of company employees and performance and reward criteria are announced to employees. Efficiency is taken into account in determining the wages and other benefits given to the employees. The company can create stock acquisition plans for its employees.
Precautions are taken to ensure that there is no discrimination among race, religion, language and gender, and that employees are protected against physical, mental and emotional abuse within the company.
A safe working environment and conditions are provided for employees in accordance with the Occupational Health and Safety regulations.
Share it!

Comments are closed.